Miljø

Fremtidens Vej til Grøn Omstilling

I takt med stigende global opmærksomhed omkring klimaforandringer og behovet for at reducere miljøpåvirkningen, står vi som metalstøberi over for udfordringen med at drive vores virksomhed på en mere bæredygtig måde mod en mere grøn fremtid. Vores bæredygtighedsstrategi går hånd i hånd med vores vision og værdier.

Genbrug af metal til støbning

En vigtig del af bæredygtighedsindsatsen i metalstøberierne er også håndtering af affald og genbrug af materialer. Hos UG metal anvender vi primært metal der indeholder op imod 100 % genanvendt metal, ligesom der ved samtlige støbninger anvendes omgangsmetal indenfor normerne. Dette er med til at mindske behovet for at udvinde nye råmaterialer. Som en del af vores ISO 14001/2015 certificering er der implementeret affaldsminimeringsstrategier og etableret effektive genbrugsprogrammer for at reducere mængden af affald, der sendes til deponi eller forbrænding.

Materialer der er mindre miljøbelastende

Desuden spiller brugen af bæredygtige materialer en afgørende rolle i vores bæredygtighedsstrategi. Ved at vælge materialer, der er mindre miljøbelastende at udvinde og behandle, kan vi reducere vores samlede miljøpåvirkning og bidrage til en mere bæredygtig produktion.

Et andet vigtigt aspekt af bæredygtighed er arbejdet med at forbedre arbejdsforholdene og sikkerheden for de ansatte. Dette omfatter ergonomisk designet udstyr og værktøjer samt implementering af effektive sikkerhedsprocedurer og uddannelsesprogrammer for at minimere risikoen for arbejdsulykker og sundhedsmæssige problemer.

Bæredygtige samarbejdspartnere

Endelig spiller også vores samarbejde med interessenter en afgørende rolle i vores bæredygtighedsstrategi. Ved at samarbejde med kunder, leverandører, myndigheder og lokalsamfund kan vi identificere og implementere bæredygtighedsinitiativer, der skaber værdi for alle parter og bidrager til en mere bæredygtig udvikling på tværs af hele værdikæden.

Gennem målrettet indsats, innovation og samarbejde arbejder vi dagligt mod en mere bæredygtig fremtid, hvor miljømæssige hensyn integreres i alle mulige aspekter af vores drift.

VÆRDIER HOS UG METAL

FN's verdensmål

Arbejdet med vores værdier er en naturlig del af vores dagligdag hos UG metal, og noget vi taget meget seriøst. Derfor er det også naturligt for os at understøtte FN’s verdensmål, hvor specielt 3 af målene er nærliggende for en virksomhed som vores.

FREMME VEDVARENDE, INKLUSIV OG BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST, FULD OG PRODUKTIV BESKÆFTIGELSE SAMT ANSTÆNDIGT ARBEJDE TIL ALLE

OPMÆRKSOMHED PÅ STYRING AF VORES RESSOURCER, BORTSKAFFELSE AF AFFALD OG TILSKYNDELSE AF GENBRUG.

HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES KONSEKVENSER